Maandelijks archief: juni 2014

denkbeeldig a-b-c

2014-06-01 21.19.38

gebruiken ze groene stroom bij de elektrische stoel?

de stoelgang bevorderen met elke vezel van uw lichaam

een gezond lichaam, een gezonde geest, een goed gevoel

misselijkmakend misbruik, geestelijk gestoord, met recht onbekwaam

waar staat en kerk gescheiden staat  ligt licht en duister dicht opeen

opeens sta je open voor dit idee,  een idee-fixe , een paranoïde obelisk

een voetnoot verwijzend naar wijzen die wijzen en richting geven aan volgers die volgens mij

gedwee als vee en masse op transport naar door god verlaten oorden worden geleid

en dwalen in het bet van alfa, het spoor bijster gelijk een Fyra

verloren lopen reddeloos redeloos  zonder woorden of gedachten

een doolhof wirwar spinnenweb mazen in wetten niet bij machte

weten vergeten Alzheimer Parkinson beven vrezen

bang als een big voor de big bang boem! knalt de bigband hun toonladders zweven

als een zinkend schip, vrouwen en kinderen eerst , na de rat de kapitein

verlaat op tijd is geld voor jou, voor mei en juli allemaal, een voor allen, für alle ein

Alexander de massa jubelt voor jou een maximale verandering

Filip lost Albert af, Billie Turf en Guust Flater maken een wandeling

striphelden van het volk met een glimlach, leiden is lijden, ik leed vermaak

vermaak de kleren van de keizer, het sprookje duurt voort naar ieders smaak

voorwaarts mars leger der dwazen, maak ruimte reiziger, verruim uw blik

zwart en wit wordt samen grijs dus onbevooroordeeld vraag ik

gebruiken ze groene stroom bij de elektrische stoel?

****

Publicatie in Belgie: Poemtata Poëziewedstrijd 2014

“Verdwalen in het bet van alfa”.